28.12.2016

Stále se učím nové věci, říká starosta obce Radim Gálik

Radim Gálik je mužem činu a také díky tomu se za jeho starostování podařilo zrealizovat množství investičních akcí. V hlavě má řadu nápadů, které by mohly život v obci ještě vylepšit. K rozhovoru jsme se sešli jedno páteční odpoledne ve ztichlé budově obecního úřadu. Neokázalost a věcnost setkání s čelní osobností samosprávy, kterou nám prý některé jiné obce závidí, podkreslovalo  strohé vybavení kanceláře s holými stěnami, v níž jediným rušivým prvkem byly různě velké hromádky dokumentů na stole. Ozdobou vedle nich byla fotka rodiny a porcelánový model letadla.

V příštím roce čeká obec a všechny občany velká změna v podobě nového evidenčního systému odpadů Econit. Obyvatelé budou motivování k většímu třídění bonusy, které získají za plasty, sklo, papír a tetrapaky. Jakým způsobem se budou bonusy započítávat a promítnou se do konečného poplatku za odpad?
Od 1. ledna začne sběr dat, který na konci roku vyhodnotíme a podle výsledků nastavíme bonusový systém. Předpokládáme, že ti, kteří budou mít minimální směsný odpad, ušetří 40-60% z celkového ročního poplatku. Systém bude zohledňovat nejen množství tříděného odpadu, ale také zůstatek směsného opadu. Nepůjde o to, mít co nejvíce barevných pytlů před domem, ale celkově minimalizovat svůj odpad např. důsledným kompostováním.

Přístup do Econitu by měl mít každý občan, aby si mohl kontrolovat zjištěná data o množství odpadu ze své domácnosti. Jak se k němu můžu připojit?

V současnosti tento přístup ještě nefunguje, plánujeme ho spustit v 1. polovině roku 2017. Provoz bude zpočátku testovací, na systém si musí zvyknout nejen občané, ale i pracovníci svozu odpadu.

Bude se měnit výše poplatku za odpady?

 Ano, na prosincovém zasedání přijalo zastupitelstvo novou vyhlášku 1/2016 o místním poplatku za odpady, která zvyšuje roční poplatek ze 400 Kč na 450 Kč. Skutečné náklady obce na jednoho občana za sběr a svoz odpadu v roce 2015 činily  582 Kč. Výše poplatku u nás je na nižší hranici ve srovnání s okolními obcemi a městy. Z placení jsou plně osvobozeny děti do dvou let. Senioři nad 70 let pak mají slevu 200 Kč a ročně zaplatí pouze 250 Kč.

Mnoho času trávíme na svých pracovištích, kde také produkujeme odpad. Třídíte na Obecním úřadě?

Ano, samozřejmě. Velkou inspirací a impulsem pro mne osobně byla konference Odpad zdrojem, kterou na jaře pořádal Institut Cirkulární Ekonomiky. Po účasti na ní jsme zavedli třídění odpadu i na úřadě.

V květnu jste pak provedli vzorkování komunálního odpadu. Výsledky mimo jiné ukázaly, že až 45% odpadu je biologicky rozložitelný. Jak to v současnosti vypadá s dotací na další kompostéry?

V této záležitosti jsme se spojili s dalšími pěti obcemi mikroregionu a podali jsme společnou žádost. Máme tak větší šanci být úspěšní a dosáhnout na dotaci. Bohužel nejsem v tuto chvíli schopen říct, kdy budou známy výsledky, ale přepokládám, že k realizaci dojde až v druhé polovině roku.

Velkou investiční akcí nadcházejícího roku bude rekonstrukce úpravny vody. V čem bude spočívat a poznají občané změnu?

Původní filtrační systém nahradí kompletně nová moderní technologie úpravy vody, která bude mít účinnější filtraci. V současnosti se např. při velkých deštích objevuje v pitné vodě přirozený zákal a z důvodu kapacitního omezení stávající vodárny tomu nelze vždy úplně předejít. Pod současnou vodárnou v Cípkové se tedy vybuduje nový vodojem, takže bude možno na určitou dobu odstavit přímý odběr z jímání vody a počkat, až se kal odplaví. Obyvatelé v Kněhyních zase možná zaznamenají pozitivní změnu v množství chlóru, který teď bývá ve vodě. Na celou akci máme přislíbenu dotaci ve výši 8 900 000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí.

Jak to vypadá s projektem na rekonstrukci půdy školy?

Od projektu půdní vestavby v podkroví jsme museli upustit, protože záměr nevyhovoval z hlediska požárních únikových cest. Rozhodli jsme se proto rozšířit prostory školy přízemní přístavbou. Prostory by měly být využity pro počítačovou a jazykovou učebnu. Po zpracování projektu připravíme žádost o dotaci, jejíž součástí by mimo samotné výstavby mělo být kompletní vybavení školy novými počítači, zajištění bezbariérového přístupu v celé škole a výsadba zeleně ve školní zahradě.

Od září obec provozuje parkoviště na Pustevnách. Jaká je dosavadní zkušenost?

Rozhodnutí ukončit pronájem a převzít toto parkoviště do vlastního provozu bylo správné. Osobně jej považuji za vůbec nejlepší počin, který se nám se zastupiteli v letošním roce povedl, protože jsme si pro naši obec zajistili velmi stabilní zdroj příjmů. Pustevny jsou nesmírným turistickým lákadlem a bránou k nim jsme právě my. Měli bychom této výhodné pozice využít. Musíme v této lokalitě také investovat, takže máme v plánu vypracovat studii, která bude řešit renovaci celého parkoviště, automatický systém závor, zázemí pro zaměstnance, informační centrum nebo toalety. Rádi bychom využili finanční podporu z programů evropské přeshraniční spolupráce. Navázal jsem spolupráci se slovenským městem Trenčianské Teplice, ale zatím je vše ve fázi prvního kontaktu. Na Pustevnách bude v roce 2017 poměrně rušno. Kromě zahájení oprav Libušína by se měl začít rekonstruovat Hotel Tanečnica a dokončí se také stavba horní zastávky lanovky. Společnost Beskydská panoramata plánuje vybudování stezky korunami stromů, jako je třeba na Lipně. Atrakce bude umístěna na straně Trojanovic pod kolibou Záryš a jistě přiláká další návštěvníky.

Jak hodnotíš kulturní a společenský život v obci?

Velkou radost mi dělají naše spolky, jejichž činnost přispívá k intenzivnímu společenskému životu v obci. Nechci žádný z nich vyzdvihovat, protože prostě fungují všechny dobře. Ovšem myslím si, že by si naši občané zasloužili více kulturních příležitostí. Proto jsme už několikrát na zastupitelstvu řešili otázku prostoru a činnosti naší knihovny. Rozhodli jsme se ji přestěhovat do Domu služeb do prostor současného holičství. Bude to trošku taková akce kulový blesk. Stávající pošta bude rozdělena na dva samostatné prostory. V jedné části bude holičství a v druhé zůstane pošta. Mimochodem obec poštu nepřevezme a budeme trvat na provozování pobočky Českou poštou. Z obchodu s textilem uděláme kavárnu, která bude částečně propojená s knihovnou. Kavárna se bude využívat právě pro různé besedy a přednášky. Vše chceme realizovat v polovině roku 2017, podle toho jak se dohodneme se současnými nájemci a jestli najdeme zájemce o provozování kavárny. Na zastupitelstvu jsme také diskutovali nad obecními slavnostmi, ovšem nejsem si jist, zda se nám je v příštím roce podaří zrealizovat. Samotnému by se mi líbily jakési „Bečvanské slavnosti", které bychom pořádali společně s Horní a Dolní Bečvou. Pořadatelství by bylo putovní. Zatím je to vše ale spíše v rovině přání...

Co dalšího plánujete v roce 2017?

Chceme připravit projekt na výstavbu tělocvičny, která by byla multifunkčním prostorem i pro pořádání větších společenských akcí. Se zastupiteli navštívíme podobné objekty, abychom získali inspiraci a zpřesnili si naši představu. Tělocvičnu chceme postavit na pozemku zahrady mateřské školy, kde bude blízko centra a naváže na jeho infrastrukturu. Stavbu chceme v pasivním standardu, abychom minimalizovali provozní náklady.  Otevřela se nám také možnost získání dotace z Místní akční skupiny na vybudování chodníku z centra k obecnímu úřadu. Určitě se také budeme věnovat osvětové kampani v třídění odpadů a nakládání s nimi.

V březnu proběhl dotazníkový průzkum mezi občany, který měl být podkladem pro Program rozvoje obce. Kdy bude hotov?

Tento dokument bychom měli mít ve finální verzi v lednu nebo únoru příštího roku. Občany budeme samozřejmě informovat. Jsem rád, že Prostřední Bečva bude mít kvalitní koncepční materiál, na kterém může stavět a že se lidé zapojili prostřednictvím dotazníků do jeho tvorby.

Na podzim příštího roku náš čekají volby do Poslanecké sněmovny. Na kolik má případná změna na vládní úrovni vliv na vedení obce a komunální politiku?

Musím přiznat, že okamžitý vliv nepociťujeme. Současný ministr financí zmiňuje navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Možná v roce 2018. Samozřejmě bychom byli rádi, pokud by se slova proměnila ve skutky. Jsem zastáncem názoru, podobně jako ostatní starostové, že vláda by mohla zrušit dotační tituly samosprávám a finanční prostředky jim rovnou poukázat, aby s nimi hospodařily samy. Naposledy zvýšila podíl obcí na rozpočtovém určení daní Nečasova vláda a bylo to znát. Jako starosta zaznamenávám stále větší administrativní požadavky ze strany státu, které nás neúměrně zatěžují.

Jsi už šest let ve funkci starosty. Tvoje práce jde v obci vidět, co to ale dalo tobě samotnému?

Práce starosty mi dala strašně moc. Mám možnost se potkávat se spoustou zajímavých a inspirativních lidí. Přijde mi, že se neustále učím nové věci a posouvá mě to vpřed. Vždy, když začínám pracovat na novém projektu, představuji si, jak bude vypadat výsledek. To je motor, který mě žene za dokončením. Konkrétní výsledky mé práce, které za sebou vidím, jsou tím, co mi dělá největší radost.

A jak relaxuješ? Co rodina, uděláš si na ni čas?

Hlavu si nejlépe pročistím sportem - hraju stolní tenis a badminton. Jelikož mám dvě malé děti, tak se jim snažím maximálně věnovat a nezanedbávat je.  Jsou situace, kdy se mi to díky dnešní velmi uspěchané době nedaří, ale snažím se s tím nějakým způsobem poprat.

Co bys popřál občanům do nového roku?

Občanům do nového roku přeji hlavně pevné zdraví, které je základním kamenem všeho dalšího.

Děkuji za rozhovor. Alena Srovnalová