Kostel sv. Zdislavy

Duchovní život u sv. Zdislavy

Neděle - mše svatá v 10,00h.
Úterý - 17,30h. - biblická hodina
Středa - mše svatá v 17,30h.
Pátek - 17,00h. - setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla
Sobota - adorace v 15,00h.

Ekonomická a pastorační rada kostela sv.Zdislavy.

Rozdělení kompetencí.

Alena Holčáková - podklady pro účetnictví.
Josef Matušík - činnosti pro chod kostela.
František Křenek - činnosti spojené s projektem „VARHANY".
Markéta Pařenicová - hudba.
Radek Ondrůšek - zástupce mladých, pomocník fr.Václava H.
Marcela Cholevíková - obchůdek, pomoc při akcích.
fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář - pastorační zástupce otce Petra Důjky, katecheta - tel. 604 373 460 - zapisování úmyslu na mše svaté, pronájem pastoračního centra (křtiny, svatby, pohřby, oslavy)
Zdenka Matušíková - starost o společenství Misionáři sv. Zdislavy
Ludmila Bilová - tel.724 413 473 - nahlášení zvonění při úmrtí (v nepřítomnosti zastupuje Václav Holčák). Péče o květiny a květinovou výzdobu kostela.
S květinovou výzdobou také pomáhá paní Broňka Štůsková.

Zahájení výroby píšťalových varhan

Historie

Prostřední Bečva byla v okolí jedna z mála vesnic, která neměla kostel. 
Proto vznikla 23. května 1998 Kostelní jednota sv. Zdislavy, která začala stavbu kostela řešit. V roce 1999 začali členové (38) vybírat finanční prostředky na stavbu.Architektonickou studii na kostel zhotovil Ing. arch. Jan Kovář z Opavy, projektovou dokumentaci prováděl Ing. Oldřich Both z Valašského Meziříčí. Vlastníci lesů darovali dřevo, obec darovala pozemek, věřící z Německa darovali finanční částku, dobrovolníci zdarma pracovali na stavbě. Stavební práce začaly  11. července 2000.
- - -
Kostel slavnostně vysvětil 14. července 2001  biskup Josef Hrdlička, který vysvětil 30. června 2001
i čtyři zvony pro kostel.

Více na www.svatazdislava.cz