Prohlášení o přístupnosti

Informace zveřejňované na této webové stránce jsou prezentovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje důležitým požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Ve většině moderních prohlížečů je tato funkce zastoupena klávesovou zkratkou CTRL a současným stiskem klávesy + nebo -. Rovněž lze změnu velikosti provést stiskem klávesy CTRL a posunem kolečkem myši.

Standardy a grafické zpracování

Kód webových stránek je tvořen jazykem XHTML 1.0 Transitional. Grafická část webu je oddělena pomocí kaskádových stylů CSS. Na stránkách je připraven i textový styl Pro aktivaci tohoto stylu je potřeba mít povoleny cookies. Aktivací se na stránky aktivuje lépe čitelný styl bez jakékoliv grafiky.

Stránky byly testovány v nejrozšířenějších prohlížečích (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera) s ohledem na zachování jejich plné funkčnosti a grafického uspořádání.

Klávesové zkratky a navigace

Nejdůležitější navigační prvky jsou dostupné i přes klávesové zkratky a to:

V některých prohlížečích se mohou zkratky volat jinou kombinací kláves, např. v prohlížeči Mozilla Firefox, či Google Chrome je to Alt + Shift + číslo (0 - 3).
Veškerý obsah webu je hierarchický. Informaci, kde se v hierarchii webu právě nacházíte, naleznete pomocí "drobečkové navigace", která začíná "Hlavní stránka >" a následují podkategorie až po stránku kde se právě nacházíte.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také informace dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu obvykle vyznačeny závorkami s popisem formátu a velikosti souboru, které upozorňují na jiný typ obsahu cílového odkazu.
Vyjímkou mohou být obrázky, které se při vypnutém JavaScriptu automaticky načítají jako obrázkové soubory.

Dokumenty se mohou vyskytovat v těchto formátech:
  • PDF - pro tento formát je zdarma ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
  • DOC - dokumenty aplikace MS Word. Pokud máte nainstalován MS Office, tak budou otevřeny přímo v něm. V opačném případě si pro jejich prohlížění můžete stáhnout Word Viewer
  • XLS - dokumenty aplikace MS Excel. Pokud máte nainstalován MS Office, tak budou otevřeny přímo v něm. V opačném případě si pro jejich prohlížění můžete stáhnout Excel Viewer
  • PPT - dokumenty aplikace MS PowerPoint. Pokud máte nainstalován MS Office, tak budou otevřeny přímo v něm. V opačném případě si pro jejich prohlížění můžete stáhnout PowerPoint Viewer


Kontakt - hlášení chyb, dotazy a připomínky

V případě, že naleznete na těchto stránkách nějaké chyby, nebo prohřešky vůči přístupnosti, tak prosím kontaktujte technického správce stránek na níže uvedené e-mailové adrese. Na adresu rovněž můžete zasílat své dotazy či připomínky ke stránkám.
Adresa technického správce webu: danek@chci-www.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.