Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Plán zimní údržby 2020/2021

Plán zimní údržby včetně mapy se zakreslenými komunikacemi a stupni údržby.  Jednotlivé telefonní kontakty na osoby pověřené úklidem jednotlivých úseků.

Plán Zimní údržby

Plán zimní údržby 1 mapa

Plán zimní údržby 2 mapa 

Plán zimní údržby 3 mapa

K zobrazení také na https://www.gobec.cz/prostredni-becva/ - v levém menu Složka Pasport místních komunikací - Zimní údržba

Kontakty:

Obec Prostřední Bečva   571 643 229

Úklid chodníků - Marek Petřek   602 268 410

STŘED, ADÁMKY, NOVÁ - Petr Káňa   739 260 817

KNĚHYNĚ - Zdeněk Diatka st.   739 227 878

BACOV - Zdeněk Diatka ml.   703 128 714