Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Kvalita života v obci - dotazník

Věnujte nám 10 minut svého času. Řekněte nám, jak jste spokojeni se službami a děním v naší obci, do čeho by měla obec investovat, jak ovlivnit další rozvoj regionu. Sdělte nám své názory prostřednictvím anonymního dotazníku, který mapuje "Kvalitu života v obcích v územní působnosti MAS Rožnovsko"

DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMzghUMUDBfp8PwxDwD2X-jAkMKUp0Ix1hK5PfFmi9MclTbA/viewform


MAS Rožnovsko, z.s

Vážení občané,

Místní akční skupina Rožnovsko (MASR) je spolek, který sdružuje obce a různé jiné subjekty a podílí se na poskytování dotačních prostředků z EU do svého území. V současném dotačním období 2014 – 2020 rozdělilo MAS Rožnovsko cca 130 mil. Kč. Aby bylo možné poskytovat dotace i v následujícím dotačním období 2021+, musí MASR splnit určité podmínky, ke kterým patří i zpracování strategie území. Pro zmapování potřeb tohoto území Vás prosíme o spolupráci.

Vaše názory nezapadnou, stanou se součástí Strategie MASR, díky níž bude možné podpořit rozvoj Vašeho území. Pokud sami chcete realizovat zajímavý projekt nebo záměr a hledáte finanční podporu, vyplňte Projektový list, bude zařazen do zásobníku projektů pro nové programové období a pokud to budou operační programy umožňovat, bude do Strategie zapracováno opatření pro jeho podporu.

Oba dokumenty

  • Dotazník "Kvalita života v obcích v územní působnosti MAS Rožnovsko"
  • Sběr projektových záměrů – Projektový list

najdete na www.masroznovsko.cz v sekci Aktuality. Bližší informace: info@masroznovsko.cz nebo tel.č. 725122506.