Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj srpen 2021

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos srpnového čísla proběhne 31.7-1.8.2021.

Zpravodaj ke stažení zde.

 

Vybíráme z tohoto čísla:

  • Tvorba strategického plánu 2022-2030, s. 1
  • Kde stavíme, s.2
  • Ohlédnutí za Obecními slavnostmi, s.3-4
  • Pomoc obcím na Hodonínsku, s. 5
  • 20. výročí posvěcení kostela sv. Zdislavy, s. 8
  • Jak se žilo na Bečvách - "Nový život (1. část), s. 10-12
  • ZA HUMNY  "Přechod východní části slovenských Javorníků ", s. 14 - 15
  • 10 otázek pro Marcelu Maléřovou, předsedkyni ČČK, s. 16