Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj leden 2022

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos lednového zpravodaje by měl proběhnout o víkendu 18. - 19.12.2021

Zpravodaj ke stažení zde.

 

Vybíráme z tohoto čísla:

  • slovo místostarostky Aleny Srovnalové, s. 1
  • Kaledář svozu odpadu na I. pololetí 2022, s. 2
  • Změny v integrované dopravě. s. 3
  • Ptačí hodinka, s. 4
  • Výsatba jedlí v krajině, s. 4 - 5
  • Škola a školka, s. 5 - 9
  • Jak se žilo na Bečvách - Drobná lidová architektura – 2. část, s. 10 - 11 
  • Za humny - Okolo kapliček na Javorníček aneb pokračování výletu ve Velkých Karlovicích, s. 12 - 13
  • 10 otázek pro Ondřeje Kubu - trenéra mladých fotbalistů, s. 14
  • Mše svaté v kostele sv. Zdislavy, s. 16