Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Mimořádný svoz směsného odpadu

Upozorňujeme občany, že zítra 4. 1. 2022 proběhne mimořádný svoz směsného odpadu, a to v lokalitách, kde ke svozu nedošlo z důvodu nepříznivých podmínek (Galka, Adámky, Búřov, Kněhyně,..)