Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výzkum společnosti MEDIAN - jak lidé vnímají soudobou národní a mezinárodní situaci

Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření Politického postoje.

Vážení občané,

česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v naší obci právě provádí prestižní mezinárodní šetření Politické postoje, do kterého bylo náhodně vybráno několik domácností v naší obci. Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě.

Dotazování v naší obci bude probíhat do konce února 2019 a probíhá osobním rozhovorem, který většinou trvá 25 minut. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k naší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Pokud Vás tato agentura osloví, věnujte prosím tomuto výzkumu svůj čas a pomozte tím utvořit představu o politických postojích v naší zemi.

Fotogalerie