Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Konzultační a poradenský den - důchody

Ve středu 19. června od 8.30 do 16.30 proběhne na Obecním úřadě Prostřední Bečva bezplatný konzultační a poradenský den v oblasti důchodového pojištění.

Ve středu 19. června od 8.30 do 16.30 proběhne na Obecním úřadě Prostřední Bečva bezplatný konzultační a poradenský den v oblasti důchodového pojištění.

Zájemci mohou zjistit:

  • Přehled dob důchodového pojištění, kde je získám
  • Jak postupovat v případě, že ČSSZ Praha neeviduje některé doby pojištění, dohledávání, archivy
  • Potřebný počet odpracovaných let pro vznik nároku na výplatu dávky důchodového pojištění
  • Důchodové kalkulačka
  • Doklady potřebné k sepsání žádosti o důchod
  • Ostatní dotazy občanů týkající se důchodových nároků

Konzultace povedou pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín, oddělení důchodového pojištění a jsou pro občany Prostřední Bečvy zdarma.