Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Covid-19

Omezení související s koronavirovou pandemií.

Důležité kontakty/informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vše o nemoci, aktuální informace o vývoji epidemie: https://koronavirus.mzcr.cz/

Vláda ČR

Aktuálně vyhlášená omezení: https://vlada.cz/

Infolinka Krajské hygienické stanice Zlín

Infolinka 724 221 953 a 577 006 759
nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod
e-mailem: covid19@khszlin.cz
http://www.khszlin.cz/

Informace

Omezení Obecního úřadu a informace ke splatnosti poplatků (27. 3. 2020)

Prodloužení volného pobytu osob na veřejnosti do 1. dubna (23. 3. 2020)

Nařízení Zlínského kraje o zákazu vstupu na veřejná prostranství bez ochrany dýchacích cest - povinnost nosit roušky, šály, respirátory (18. 3. 2020)

Upozornění pro cestující veřejnou dopravou - omezení spojů, platí letní provoz (18. 3. 2020)

Všechny třídy mateřské školy jsou od středy 18. 3. 2020 UZAVŘENY.

Výzva na šití roušek a informace pro seniory - 17. 3. 2020

Informace z Obecního úřadu Prostřední Bečva - 16. 3. 2020

Dokumenty

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - 15. 3. 2020

Vyhlášení nouzového stavu - Vláda ČR - 12. 3. 2020.

Informace Ministerstva školství k nouzovému stavu a uzavření škol - 12. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. 3. 2020 - uzavření škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. 3. 2020 - omezení akcí.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. 3. 2020. (karanténa)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.3.2020 (vyjímky z uzavřených obchodů)

Rodiče dětí do 10 let si mohou zažádat o ošetřovné. POZOR! Potvrzení vydává základní škola.
Viz: Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. (zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne)

AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSSZ PRO RODIČE.

Psychologie veřejnosti.