Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Kompostéry k vyzvednutí

Od 27. dubna jsou na obci k vyzvednutí kompostéry, které si zájemci rezervovali v pořadníku vedeném na obci.

 Před vyzvednutím, prosím, kontaktujte místostarostku Alenu Srovnalovou (tel. 571 612 584, mistostarosta@prostrednibecva.cz), abychom připravili protokol o předání. Kompostéry obec zapůjčuje zdarma, a vypůjčitel se zavazuje je po dobu 5 let udržovat v takovém technickém stavu, aby byla zachována jejich funkčnost. Po uplynutí této doby se stává kompostér majetkem vypůjčitele.