Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Autobusové zastávky u zbrojnice zpět na svém místě

Autobusové zastávky u zbrojnice zpět na svém místě

Oznamujeme občanům, že od pondělí 29.5. od 7 hodin budou autobusové zastávky u požárního domu přesunuty zpět na své původní místo do již zrekonstruovaných zálivů. Přechod pro chodce bude taktéž obnoven na svém původním místě.

Plánek II.etapy úpravy křižovatky viz příloha.

Fotogalerie