Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Beseda - Putování za lidským umem a dovedností

Beseda - Putování za lidským umem a dovedností

Po celý rok připravujeme besedy a akce, které se vážou  k tradicím i historii obce. Ve čtvrtek 27.dubnu v 17:30 v místní knihovně Prostřední Bečva budeme mít jedinečnou příležitost k setkání s jedním z autorů publikace „Stopy lidského umu“, s etnologem doc. PhDr. Danielem Drápalou, Ph.D.

Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící o existenci těchto provozů zůstala zachována jen v archivních dokumentech, na obrazových materiálech - a nejednou i v lidské paměti.
Uplynulé tři roky se tým odborníků různého profesního zaměření (etnologové, historici, archeolog, geologové, geograf a specialista na kulturní krajinu) věnoval výzkumu drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Výsledky svého úsilí sumarizovali v rozsáhlé publikaci Stopy lidského.  Autorský tým přibližuje charakter a technologická specifika sledovaných provozů, jejich hospodářské, sociální, kulturní i krajinné souvislosti. Čtenář se bude moci seznámit se stopou těchto zařízení v lokální slovesné tradici i reflexí v individuální a kolektivní paměti.
Beseda s Danielem Drápalou přiblíží nejen výsledky výzkumu, ale i jeho průběh či úskalí, které ho doprovázely.

Fotogalerie