Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hlasování do přenosné volební schránky

Hlasování do přenosné volební schránky

Obyvatelé, kteří budou mít zájem hlasovat v komunálních volbách ve dnech 23. a 24. září ze závažných důvodů do přenosné hlasovací schránky, ať se co nejdříve nahlásí na obecním úřadě (tel. 571 643 229)

Základní informace:

  • Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.)

  • Zájemce se musí nacházet na území volebního okrsku, tj.Prostřední Bečva

  • Samotné hlasování probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky 

  • Na rozdíl od předchozích voleb není v letošních volbách umožněno volit voličům, kteří mají nařízenou karanténu kvůli koronaviru!

Fotogalerie