Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu ve Zlínském kraji

Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu ve Zlínském kraji

Krajská veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.

Vymezení ochranného pásma:

  • stanovují se tato katastrální území v územním obvodu Zlínského kraje: Horní Bečva, Prostřední Bečva, Solanec pod Soláněm, Velké Karlovice.

Opatření v ochranném pásmu

  • Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.

  • Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

  • Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, prostřednictvím následujících kontaktů: telefonní číslo 577 009 641, nebo e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID wjh8cgi

  • Všem chovatelům včel se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním ústavu v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do 22. 7. 2022.

Postup a plné znění nařízení Státní veterinární správy ZDE

Fotogalerie