Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obnova komunikací - úspěšně získaná dotace 3,5 milionu korun

Obnova komunikací - úspěšně získaná dotace 3,5 milionu korun

Úspěšně jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši  3,5 milionu korun na opravu sedmi komunikací.

Finanční prostředky budou použity na opravu cest poškozených těžbou dřeva po kůrovcové kalamitě v těchto lokalitách: Búřov, Jalovčí, Adámky, na Nové (k paní Kretkové), Hutě, kemp a Ježovec. Realizace proběhne v předpokládaném termínu srpen-říjen.

Celkový rozpočet je 6,5 mil. Jedná se o nový asfaltový povrch.

Přehled plánovaných oprav

Jalovčí

Adámky

Búřov

Hutě

Jalovčí

Ježovec 1

Ježovec 2

Kemp

na Nové (ke Kretkové)

Fotogalerie