Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Pronájem sociálního bytu

Pronájem sociálního bytu

Obec Prostřední Bečva nabízí pronájem sociálního bytu 1+1, vel. 60,79m2 v 1 NP v rodinném domě č. p. 267 v místní části Kněhyně.

Zájemci můžou vyplněné žádosti zasílat co nejdříve na emailovou adresu: obec@prostrednibecva.cz nebo odevzdat osobně na podatelně Obecního úřadu. Formulář žádosti ZDE

Podmínky pro žadatele

1.       Průměrný ČISTÝ příjem v období 1 rok před uzavřením smlouvy nepřekročí:

·         domácnost s 1 členem – 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle ČSÚ

·         domácnost se 2 členy – 0,8 násobek

·         domácnost se 3 členy – 1 násobek

·         domácnost s 5 a více členy – 1,2 násobek 

2.       Bytová nouze: žadatel nevlastní nemovitost nebo platnou nájemní smlouvu a zároveň ani žádný z členů rodiny není majitelem nemovitosti určené k bydlení.

3.       Věk žadatel je ve věku 15 – 64 let.

Nájemní smlouva může být uzavřena se seniorem (osobou nad 64 let) pouze, pokud je většina členů domácnosti mladších 64 let.

Fotogalerie