Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Prostřednobečvanský plán rozvoje 2030

Milí Prostřednobečvané, Strategický plán rozvoje většinou pro občany zní jako nějaká teorie a papír, který neřeší skutečné problémy obce. Věřím, že Prostřednobečvanský plán rozvoje 2030 (PPR2030) Vás přesvědčí, že tomu tak u nás není. A k čemu jsme dospěli? Přečtěte si výsledný dokument a podívejte se na video.

Dokument nepsali lidé z druhé strany republiky, dokument jsem si nevymyslel já, ani nevznikl od stolu. Hlavním úkolem bylo zapojit do plánu co nejvíce občanů obce.

Provedli jsme dotazníkové šetření. Získali jsme odpovědi od 215 respondentů, což je zhruba 12 % obyvatel. Občané nám vyjádřili, co se jim v obci nelíbí a do čeho by chtěli v budoucnu investovat. Zapojili jsme také 15 zástupců různých částí obce, předsedů spolků i občanů různých věkových kategorií. S těmito zástupci byly provedeny řízené rozhovory o problémech obce. Vše bylo doplněno o tzv. veřejné fórum. Setkání s Vámi občany, kde jsme vybírali největší problémy v obci. U stolů jsme navrhovali problémy a také hlasovali, které z nich jsou podle přítomných aktivních občanů největší.

Díky Vám za zapojení, lépe známe, co obec a její občané potřebují.


Co jsme tedy zjistili? Potvrdili jste, že nás nejvíc trápí doprava. A to zátěž ze silnice I/35 i z turismu. Máme v plánu ochránit obyvatele před dopravou dobudováním chodníků na Novou, v Kněhyních či v Bacově – celkově téměř pět a půl kilometru nového chodníku. Máme v plánu ochránit obyvatele zavedením měření rychlosti jak na I/35, tak v Kněhyních, kde jezdí tisíce turistů na Pustevny – vzniknou celkem 3 měřící místa. Problémů, které chceme vyřešit, je mnohem více – bydlení, zázemí pro sport a volnočasové aktivity, je potřeba doplnit či modernizovat kanalizace a vodovody nebo vybavení pro hasiče. 

Shrnutí „stavu“ obce a jejich problémů je v tzv. SWOT analýze na straně 29 – tam si přečtete to nejdůležitější z úvodních 30 stran. Po SWOT analýze přichází vize – tedy obraz obce, jakou ji chceme mít v roce 2030 a strategie – to, jak tam dojdeme, co vše musíme udělat. A to, co občany zajímá nejvíc – co se přesně udělá je v tzv. akčním plánu. V něm plánujeme uskutečnit 48 projektů za více než půl miliardy. Zhruba 300 milionů korun chceme získat z dotací a menší druhá půlka má být obecní.

Přečtěte si výsledný dokument a shlédněte krátké video...

CELÝ DOKUMENT ZDE

ZKRÁCENÁ VERZE ZDE

AKČNÍ PLÁN ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=U3hW0u5nvRY&t=172s

Váš starosta Ing. Radim Gálik