Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Rekonstrukce VN a NN v Kněhyních

Rekonstrukce VN a NN v Kněhyních

V průběhu měsíců dubna a května bude probíhat rekonstrukce VN a NN v Kněhyních, v blízkosti rekreačního střediska Kotouč. Část vedení v intravilánu obce bude umístěna pod zem, další část povede v nové trase.

Stavební práce budou probíhat v blízkosti příjezdové komunikace ke Kotouči (130u) a také komunikace 129u1 od čísla popisného 668 po č.p. 731. K přerušení dopravy nedojde. Případné odstávky el. energie sledujte na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky, popř. webu obce Prostřední Bečva.

Výkres ZDE

Fotogalerie