Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Tříkrálová sbírka v roce 2022 v Prostřední Bečvě

Tříkrálová sbírka v roce 2022 v Prostřední Bečvě

Charita Valašské Meziříčí uspořádala v sobotu 8. ledna již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se Tříkrálová sbírka letos uskuteční v klasické podobě. Nakonec vše dopadlo dobře. Za dodržení nařízených hygienických opatření mohli tříkráloví koledníci přinést požehnání do vašich domovů.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 295 skupinek koledníků, což je minimálně 1 180 osob.

Letos se podařilo vybrat rekordní částku. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 775 135 korun. Z toho v Prostřední Bečvě, kde se koledovalo v sobotu 8. ledna, se vybralo 102 798 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení automobilů pro terénní služby, zakoupení vysoušečů pro humanitární pomoc  a vybudování dětského hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, oblečení) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dojde k dovybavení pracoviště zaměstnanců.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková

Fotogalerie