Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ


Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení.
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.


DOPLATEK NA BYDLENÍ


Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání
příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby
spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC


Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-
pomoci-up--1
.


Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým
podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.


Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Fotogalerie