Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Vizuální styl obce Prostřední Bečva

Vizuální styl obce Prostřední Bečva

Obec má nový vizuální styl, který postupně aplikuje do svých výstupů a praxe, ke stažení na níže uvedeném odkaze.

Nové logo jsme oficiálně odkryli na Obecních slavnostech Prostřední Bečvy v červnu tohoto roku. Zároveň jsme na výstavě v šindelovém domečku nazvanou „Měníme tvář, ale v srdci zůstáváme stejní“ představili celý nový vizuální styl obce. Výstava zde probíhala do konce října. Logo je jednoduché a ve zkrácené variantě se dá napsat i rukou. Vychází z motivu středu, který je ústřední nejen v logu, ale propisuje se i do celého vizuálního stylu. Autor loga, mladý rožnovský grafik Ferdinand Kacler, k tomu říká: „V rámci logotypu figuruje střed nejen metaforicky mezi slovy, ale je ke všemu protnut diagonální přímkou, která představuje určitý průtok. Ať už řeky Bečvy, každodenního provozu skrz obec nebo turismu po okolí.“ Logo nenahrazuje obecní znak s typickým kozlem, který zůstává stále v platnosti a bude používaný při slavnostních příležitostech.

Celý manuál definuje nejen logo a jeho použití, ale také písmo, barevnost a příklady aplikace - na plakátech, zpravodaji, upomínkových předmětech nebo třeba i hlavičkovém papíru a razítkách.

Soutěž na nový vizuální styl proběhla po konzultacích s agenturou Czechdesign a oslovením několika designerů. Porota měla dva tzv. závislé členy (starosta a místostarostka) a tři nezávislé odbornice: Žaneta Kögler, Věra Marešová a Lenka Mičolová. Ze tří posuzovaných návrhů se jednoznačně shodla na vítězném vizuálu. Porotkyně své rozhodnutí mmj. zdůvodnily: „Návrh vizuální identity je výrazný a sebevědomý, je velmi kvalitně zpracován. Pohrává si s konceptem středu, prostředku, jisté výstřednosti nebo také vnitřní duší obce. Pracuje se zřetelným zhuštěním základní informace a díky vhodně zvoleným formálním prvkům promlouvá současným a dlouhodobě udržitelným vizuálním jazykem..... Idea středu je nosná a při doplnění signifikantních prvků vázaných k Prostřední Bečvě nabízí možnost vytvářet výrazná, srozumitelná a čitelná vizuální sdělení. Navrhovaná vizuální identita je po dopracování schopna naplnit očekávání v rámci smysluplné, obrazově poutavé i funkční komunikace, která by mohla fungovat nejen směrem k místním obyvatelům, ale také turistům. Tato vizuální identita má také potenciál podpořit marketingovou komunikaci obce.“

Grafický manuál ke stažení.

Fotogalerie