Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výsledky ustavující schůze zastupitelstva

Výsledky ustavující schůze zastupitelstva

Dne 20. října 2022 se uskutečnilo ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo všech 11 členů. Po zahájení všichni členové zastupitelstva podepsali slib: „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Prostřední Bečva a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

  • Do funkce starosty byl opět zvolen Ing. Radim Gálik a do funkce místostarostky Mgr. Alena Srovnalová.

  • Členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Jan Mikulenka- jako předseda, František Křenek a Zbyněk Fiurášek

  • Členy kontrolního výboru byli zvoleni Ing. Radek Žitník -jako předseda, Vlastimil Barabáš a Martin Stodůlka

  • Členy výboru pro občanské záležitosti byla zvolena Bc.Alice Uhlářová- jako předsedkyně, Bc. Eva Pařenicová a Jana Vránová

Fotogalerie