Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výzkum v oblasti cestovního ruchu v obci Prostřední Bečva

Výzkum v oblasti cestovního ruchu v obci Prostřední Bečva

Naše obec je vytipována jako jedna z pěti obcí Valašska Centrálou Cestovního ruchu Východní Moravy s rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu a dalším potenciálem dalšího rozvoje cestovního ruchu. Naše obec přijala tuto možnost zúčastnit se výzkumu mezi obyvateli a organizacemi působícími v cestovním ruchu z řad podnikatelů a neziskových organizací.

Byli bychom velmi rádi, abyste si našli chvíli času vyplnit elektronický dotazník, který rozhodně pomůže nastavit postupy při dalším rozvoji cestovního ruchu. Dotazník je zaměřen na to, jak vy, jako obyvatel naší obce vnímáte cestovní ruch v naší obci, zda byste přivítali jeho rozvoj či ne. V případě že byste byli pro jeho rozvoj, za jakých podmínek, zda byste z něj profitujete, či byste dokázali ekonomicky či jinak profitovat apod. Výstupy pomohou i nám v obci systematicky a koncepčně pracovat v oblasti cestovního ruchu. Výzkum je také prováděn ve vybraných obcích v Bílých Karpatech, kde se naopak vyskytuje méně turistů. Právě srovnání těchto výsledků nám může ukázat směr a nastavit případná pravidla, pro rozvoj cestovního ruchu a vám, občanům sdělí, jakým směrem by se v oblasti cestovního ruchu mohla naše obec ubírat.

 

Žádáme vás touto cestou o vyplnění dotazníku, pokud možno v termínu do 5.8.2022. Jsme přesvědčeni, že výstupy výzkumu budou přínosné pro další rozvoj cestovního ruchu v naší obci.

 

Zde odkaz na elektronické vyplnění dotazníku:

 

https://www.survio.com/survey/d/O4N6O6I7F5F8G5O0I 

Fotogalerie