Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výzva a upozornění od ČEZu

Výzva a upozornění od ČEZu

Skupina ČEZ upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Zásah provádějte v období vegetačního klidu. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/orezy a v příloze.

Fotogalerie