Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výzva katastrálního úřadu

Výzva katastrálního úřadu

Úřad pro zastupování státu vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz . Parcely jichž se tato výzva týká naleznete v příloze.

Odkazy: https://www.prostrednibecva.cz/assets/vyzva-KU.pdf

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-up-ostrava

Fotogalerie