Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1.třídy

ZŠ a MŠ Prostřední Bečva oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne 19. 4. 2023 od 12:30 do 16:30h.

Přihlášku, pokyny k zápisu a časový rozvrh obdrží zákonní zástupci ve mateřských školkách (Kněhyně, Střed). Pokud budete chtít přihlásit dítě, které nenavštěvuje MŠ Prostřední Bečva, kontaktujte prosím paní ředitelku na tel. čísle 728 921 224 .

Fotogalerie