Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Životní podmínky ČR 2024

Životní podmínky ČR 2024

V období od 3. února do 23. června proběhne pravidelné každoroční šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách v domácnostech . Odborně proškolení tazatelé při něm osobně navštíví po celé republice téměř 11,5 tisíce domácností. Smyslem šetření je získat dlouhodobě srovnatelné údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel a získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domácnostech, z nichž se

6 560 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 589

domácností z 51 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru

provedeného počítačem. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé

bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat

s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální

situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a

zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit

na webových stránkách ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných

údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský

právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ

jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých

šetřených skutečnostech.

Vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Židková, mobil: 736 466 401.

Fotogalerie