Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj říjen 2022

Zpravodaj říjen 2022

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě.

V říjnovém čísle se můžete dočíst jak dopadly komunální volby, informace z veřejného fóra, ohlédnutí za prvním ročníkem Bečvanského Poťápa, průběh sezóny v JK Valašsko, info z MŠ a ZŠ a další.. Nechybí samozřejmě "Jak se žilo na Bečvách.."

Zpravodaj k nahlédnutí ZDE

Fotogalerie