Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj listopad 2022

Zpravodaj listopad 2022

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě.

Z listopadového čísla vybíráme: dvojrozhovor s Ing.Radimem Gálikem a Mgr.Alenou Srovnalovou, představení nových zastupitelů, podzim ve škole, ohlédnutí za hasičskou sezónou, fotbalový podzim, pozvánka na rozsvěcení vánočního stromu, aj.

Zpravodaj k nahlédnutí ZDE

Fotogalerie