Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce leden 2023

Zpravodaj obce leden 2023

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě nebo je k dispozici online ZDE

Z lednového čísla vybíráme: ohlédnutí za rokem 2022-str.1-2, kalendář svozu odpadu str.4, novinky ze školy str.7 , Jak se žilo na Bečvách str.12-13

Fotogalerie