Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce 4 /2023

Zpravodaj obce 4 /2023

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě nebo je k dispozici online ZDE

Z dubnového čísla vybíráme: Informace ze zastupitelstva str.1, anketa spokojenost se zpravodajem str.2, rozhovor s Karlem Raabem str.4-5, info ze ZŠ a MŠ str.4-9, Jak se žilo na Bečvách.. str.16-17, TJ Sokol Kněhyně str 18-19

Fotogalerie