Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

ZPRAVODAJ OBCE 7/2024

ZPRAVODAJ OBCE 7/2024

Červencové číslo zpravodaje ZDE

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě nebo je k dispozici online.

Fotogalerie