Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Nákup OOZPP a rekonstrukce automobilové stříkačky pro JPO Prostřední Bečva

Dotace Zlínského kraje na rekonstrukci/opravu cisternové automobilové stříkačky - vozidlo CAS 32 T 815 za účelem zvýšení akceschopnosti a na dovybavení JPO Prostřední Bečva nákupem přetlakových dýchacích přístrojů v celkové výši 349 000 Kč.

Fotogalerie