Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Revitalizace Pusteven 2021

Projekt Revitalizace Pusteven 2021 je spolufinancován z prostředků Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Výše dotace: 500 tis. Kč (Zlínský kraj) + 500 tis. Kč (Moravskoslezský kraj)

Finanční prostředky budou použity na zhotovení studie revitalizace centrálního prostranství na Pustevnách, vynětí pozemků z plnění funkce lesa, vybudování svodidel na Knížecí.

 

Fotogalerie