Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Stavební úpravy domu služeb Prostřední Bečva č.p. 430

Výše dotace 1 520 000,- Kč

Dotace: ROP Střední Morava

Stavební práce spočívaly v zateplení fasády, stropů a výměna oken a dveří.

 

 

Fotogalerie