Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Koupací přírodní biotop

Výše dotace 5 000 000,- Kč

Dotace: ROP Střední Morava

Stavba obsahuje - koupací přírodní biotop, přístavba budovy zázemí, oplocení, zpevněné plochy kolem biotopu, vnitřní vybavení areálu, areálové vedení, nezpevněné plochy a vegetační úpravy.

 

 

Fotogalerie