Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Dostavba splaškové kanalizace Prostřední Bečva a Horní Bečva

Výše dotace 66 000 000,- Kč

Dotace: OP Životní prostředí

Stavba obsahuje - dostavbu splaškové kanalizace v místních částech obce - Kněhyně, Bacov, Adámky, dolní konec obce.

 

 

Fotogalerie