Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

 

Výše dotace: 5 335 875,71,-  Kč

Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, spolufinancováno EU

Stavba řeší - výstavbu nového chodníku, který umožní bezpečný pohyb chodců v části obce podél frekventované silnice I/35. Nový chodník bezbariérově navazuje na stávající komunikace pro pěší a zajistí jejich propojení do komunikačního celku obce. 

 

 

 

Fotogalerie