Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Stavba chodníku podél MK p.č. 3088/1 - Prostřední Bečva

Projekt řeší výstavbu bezbariérového chodníku podél místní komunikace na parcele č. 3088/1, vedoucí
od Obecního úřadu západním směrem až po křižovatku s místní komunikací p.č. 397/13, v celkové délce
545m a šířce 1,5m, který umožní jednak bezpečný pohyb chodců v této části obce, ale také naváže na
stávající chodník pro chodce za křižovatkou a na chodník budovaný podél silnice I/35 a vytvoří tak
komunikační celek pro pěší.