Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

PŘÍRODNÍ ZAHRADA U MŠ - 1. ETAPA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, na zahradě je nám prima!

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (publicita).

Celkové způsobilé výdaje: 1 741 944 Kč
Výše příspěveku SFŽP ČR: 495 843 Kč
Výše příspěvku žadatele: 1 246 101 Kč

1. etapa revitalizace zahrady u MŠ střed zahrnovala výstavbu vyvýšených záhonů, vyvýšeného chodníku z kulatiny, skluzavky, tunelu nebo venkovního altánu.

Fotogalerie