Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Chodník podél I/35 na Novou

Chodník podél I/35 na Novou

Obec získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníku podél I/35.

Dotace byla schválena v limitní výši 17 934 181 Kč při stanovení max. účasti na uznatelných nákladech ve výši 85%.

Chodník navazuje na stávající u odbočky ke kostelu a pokračuje až ke křižovatce na Hutisko. Současně bude dopravním značením omezena rychlost na komunikaci I/35.

Realizace: květen - listopad 2022.

Situace ZDE

Fotogalerie