Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Revitalizace Pusteven 2023

Revitalizace Pusteven 2023

Předmětem projektu je revitalizace Pusteven, vyhledávaného turistického cíle Zlínského a Moravskoslezského kraje. Je realizován v souladu s Memorandem o spolupráci uzavřeným dne 18. 2. 2020 mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a Obcí Trojanovice a Obcí Prostřední Bečva a současně se Statutem fondu Pustevny.
Jednou z aktivit projektu jsou mzdové náklady manažera lokality Pustevny za rok 2023, který koordinuje realizaci projektů a řešení problémů, se kterými se oblast Pusteven potýká. Dále je to pořízení projektové dokumentace pro společné povolení - Kultivace veřejných prostranství - Pustevny, která bude navazovat na již zpracovanou a projednanou studii.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a z rozpočtu Fondu Pustevny, který je zřízen pod obcí Prostřední Bečva a do kterého kromě již zmíněných přispívá také Plzeňsky prazdroj, a.s., Beskydská panoramata s.r.o., Pustevny s.r.o. a Diecéze ostravsko-opavská.

Fotogalerie