Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Úprava křižovatky u hasičárny střed

Úprava křižovatky u hasičárny střed

Projekt řeší úpravu křižovatky a autobusových zastávek u požární zbrojnicí střed. Z důvodu bezpečnosti dojde ke zúžení komunikace I/35, zkrácení přechodu pro chodce, vytvoření autobusových zálivů a nové přístřešky zastávek. Na místní komunikaci a krajské komunikaci do Bacova bude nově vymezeno pro chodce místo k přecházení. 

Celkové náklady na projekt: 15 070 064 Kč, dotace ze SFDI: 11 401 807 Kč.

Situace ZDE

Fotogalerie