Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Veřejné projednávání územního plánu

Ve středu 14. dubna 2021 ve 14.00 proběhne v Motorestu Zavadilka veřejné projednávání změny Územního plánu Obce Prostřední Bečva. Na tomto projednávání seznámí pořizovatelka Ing. Ivana Žváčková (MÚ Rožnov pod Radhoštěm) a projektantka Ing. arch. Dita Kunetková přítomné s projednávanou změnou. Veřejné jednání proběhne dle aktuálních protiepidemických nařízení, o kterých Vás budeme informovat na webu obce prostrednibecva.cz.

Navrhovaná změna územního plánu je k dispozici k nahlédnutí elektronicky na webu Rožnova p. R. nebo fyzicky na Obecním úřadě u místostarostky Aleny Srovnalové, popř. na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm, ul. Letenská u Ing. Ivany Žváčkové. Ve změně došlo k úpravě zastavitelného území dle požadavků některých žadatelů. Žádosti se shromažďovaly v roce 2015, části nebylo vyhověno z důvodu ochrany přírody, kterou zastupuje Správa CHKO Beskydy. O změně územního plánu se informuje veřejnou vyhlášku, proto doporučujeme všem majitelům pozemků, aby si své parcely zkontrolovali, zda u nich nedochází ke změně. Není v silách Obecního úřadu Prostřední Bečva ani Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm informovat všechny vlastníky o případné změně.

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podávat pouze vlastníci dotčených pozemků a staveb. Námitky i připomínky lze podat pouze písemně a to do 7 dnů ode dne veřejného projednávání, tzn. do 21. 4. 2021. Občané ale nemusí čekat na veřejné projednávání a své námitky – řádně odůvodněné mohou podávat již teď. Adresa pro doručení: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, Letenská  1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Veřejná vyhláška - oznámení konání veřejného projednávání.

Alena Srovnalová, místostarostka