Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na  stránce https://www.scitani.cz/ nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář.

ONLINE SČÍTÁNÍ JE PRODLOUŽENO DO 11. 5. 2021

Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 11.5, a to na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Seznam sčítacích komisařů a kontaktního místa Prostřední Bečva

Více informací na https://www.scitani.cz/

Oznámení v PDF

 

Fotogalerie