Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Podpořte Odlehčovací službu v Rožnově pod Radhoštěm

Před dvěma lety se Zlínský kraj rozhodl, že chce své území pokrýt hustou sítí tzv. odlehčovacích služeb. Jedná se o službu, která jako jediná má za cíl nejen postarat se o potřeby těžce nemocných a tudíž nesoběstačných klientů, ale i odlehčit pečujícím, kteří se o tyto lidi celodenně starají. Je poskytována vždy jen na dočasnou dobu, zpravidla tři měsíce a může být pobytová, terénní i ambulantní.

My takové odlehčovací služby máme dvě. Jedna je součástí Domova pokojného stáří ve Valašské Bystřici a je pobytová. Ta druhá, mnohem mladší je terénní a je poskytována na území Rožnovska (Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Horní Bečva, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče).

A právě ona vznikla na základě pilotního projektu Zlínského kraje 1. 1. 2019. Už od počátku měla poměrně těžkou startovní pozici. O tom, že byla podpořena, jsme se dověděli cca 14 dnů před tím, než měla začít fungovat. Během té doby bylo potřeba přijmout pracovníky, naplnit kapacitu klienty i nastavit alespoň základně metodiku provozu (tzv. standardy kvality). To vše se víceméně povedlo jen díky skvělé práci vedoucí této služby, která měla zkušenosti s poskytováním pečovatelské služby a své nové role se zhostila opravdu s velkým nasazením. To ale nebyl jediný problém.

Velkým oříškem byly od počátku finance. Kraj nastavil podmínky tak, že za získané peníze bylo velmi obtížné službu realizovat. Pomohl mikroregion Rožnovsko a i při jednáních se Zlínským krajem se zdálo, že existence služby není ohrožena, ba právě naopak. Odlehčovací služba navíc prošla s velmi dobrým hodnocením kontrolou Zlínského kraje. Přesto však nakonec veškerá snaha o vyjednání lepších finančních podmínek nepřinesla kýžené výsledky a tak je tato služba dnes doslova v nouzi, a to paradoxně i přesto, že má dostatek klientů i pozitivních ohlasů na její poskytování. Přesto jsme se rozhodli ji udržet. Zaslouží si to jak její klienti, tak všichni členové týmu, kteří bez ohledu na existenční problémy poskytují službu s vysokou profesionalitou a lidskostí.

Proto jsme, na Darujme.cz otevřeli sbírku na podporu Odlehčovací služby. Snahou je získat peníze na pokrytí provozních nákladů na celý letošní rok.

Financování služby je vícezdrojové (úhrady uživatelů služby, dotace Zlínského kraje, Mikroregionu Rožnovsko, z vlastních zdrojů). Bohužel ale výše těchto financí celkové náklady nepokryje. Jen pro dokreslení uvádím pár čísel. Péči o klienty zajišťuje 6 pracovníků (vedoucí, sociální pracovník a pracovníci v sociálních službách), v celkové výši 3 přepočtených úvazků. V roce 2020 službu využilo 25 uživatelů v časovém rozsahu 3344 hodin (včetně cest). Jedna hodina péče stojí 615,-Kč. Tato péče je hrazena částečně z příspěvku klienta a dotací ve výši 165,-Kč. Na pokrytí jedné hodiny nám tedy chybí 450,- Kč.

Vaše podpora nám umožní zabezpečit službu ve stejném rozsahu jako v roce 2020. Bližší informace najdete také na www.valmez.charita.cz.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Naďa Gilarová a Martina Došková