Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj duben 2021

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos dubnového čísla proběhne o víkendu 3-4.4.2021

Zpravodaj ke stažení zde.

Vybíráme z tohoto čísla:

  • Pustevny jen pro nás, s.1,2
  • Veřené projednání Územního plánu s. 2
  • Odpady v roce 2020, s.4
  • Zprávy ze školy a školičky, s.6,7
  • Jak se žilo na Bečvých  "Uč se dítě moudrým býti" , s. 8,9
  • Mše svaté v kostele sv. Zdislavy, s. 10
  • 10 otázek pro Alenu Srovnalovou, s. 11