Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Cyklochodník do Kněhyň

Projekt integrované cyklostezky s chodníkem do Kněhyň.  

Cyklochodník bude začínat u Zavadilky a končit u restaurace Skokan. Dále bude pokračovat po odbočku ke Kotouči už jen jako chodník. Jedná se o náročnou 2,5 km dlouhou liniovou stavbu. Většinou vede po pravé straně komunikace ve směru od Zavadilky v šířce 3 - 3,5 m. U hasičárny přechází na druhou stranu a za zastávkou se vrací zpět a pokračuje dál jako 2 metrový chodník.

Koordinační situace - cyklochodník (úsek Zavadilka - Skokan).
Koordinační situace - chodník (úsek Skokan - odbočka ke Kotouči).